SKY ZOO ieroču ekspozīcija

Aviācijas muzejā “SKY ZOO” tiks izveidota vēsturisko ieroču ekspozīcija projekta “Militārais mantojums” ietvaros

01-03-2022

“Sky Zoo” muzejā tiks izveidota vēsturisko ieroču ekspozīcija, kurā tiks apmeklētājiem izvietoti 1. un 2.Pasaules kara dažāda veida šaujamieroči.  Muzejs atrodas lidostas “Jurmala Airport” teritorijā un šobrīd tā āra teritorijā ir apskatāmi militārie iznīcinātāji, bumbvedēji, militārais helikopters, kā arī pasažieru un daudzfunkcionālas lidmašīnas, kopā ap 13 tehnikas vienības. Muzeja gaisa kuģiem ir dažādu dzīvnieku krāsojums (pēc bērnu radītām skicēm), tāpēc muzeju sauc par “GAISA ZOOLOĢISKO DĀRZU” – “SKY ZOO”. Līdz 2022. gada izskaņai muzejs tiks papildināts ar iekštelpu ekspozīciju, kurā varēs apskatīt 1.un 2.Pasaules kara dažāda veida šaujamieročus. Kopumā paredzēts izstādīt ap 100 ieročiem un citam munīcijas eksponātiem.

Šī būs viena no aktivitātēm Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta  „Militārais mantojums” (nr. Est-Lat 156 “Latvijas-Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts) ietvaros, kurā tiks izveidots vienots Latvijas un Igaunijas militārā mantojuma tūrisma piedāvājums. Projekta ietvaros pilnveidotas un apmeklētājiem atvērtas militārā mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā, kas liecina par abu valstu neatkarības iegūšanu un atjaunošanu laikā no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā līdz 1991. gadam. Projekta mērķis - attīstīt militārā mantojuma tūrisma potenciālu Latvijas un Igaunijas teritorijā, izveidojot pievilcīgu un kopīgu militārā mantojuma tūrisma produktu vietējiem un ārvalstu tūristiem.

Projekta tīmekļa vietne - militarais.celotajs.lv

 

 

Projektā pavisam piedalās 24 partneri no Latvijas un Igaunijas, vadošais partneris - Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Projekta kopējais budžets ir 1 928 992,39 EUR, t.sk. ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums ir 1 639 643,53 EUR. Vēsturisko ieroču ekspozīcijas izveides izmaksas ir  9 994,68 EUR, t.sk. 8 495,48 EUR ir ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums.

 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (ERAF Interreg Estonia-Latvia).